fbpx
3 – Sundhed og trivsel

Vi arbejder med bla. trivsel og sygefravær for at give vores medarbejdere de bedste muligheder for at trives med kollegaer og bliver en succes i den stilling de har.

Resultater:

 • Alle medarbejdere har en sundhedsforsikring, bla. med mulighed for psykologhjælp og behandling for misbrug.
 • Vi tilbyder influenzavaccination
 • Vi anmelder arbejdsulykker
 • Vi tilbyder ergonomiske hjælpemidler og kurser til alle medarbejdere.
6 – Rent vand og sanitet

Vi arbejder altid med vores vand og sanitetsløsninger for at sikre alle vores kunder har adgang til toilet og bad.

Resultater:

 • Vi bruger så vidt muligt kun svanemærket artikler i vores rengøringsafdeling
 • Alle vores urinaler er vandløse
 • Kortlægning af kloak hos kunden for at sikre at spildevand ikke føres i regnvandsstreng
7 – Bæredygtig energi

Vi arbejder med udvidelse af vores solcelleanlæg.
Vi arbejder med at reducere udledningen af CO2 fra vores firmabiler.
Vi ser på it-systemer som muliggør en endnu bedre koordinering af vores opgaver, så vi undgår stjernekørsel i videst muligt omfang.
Vi arbejdere helt tiden på nye og forbedrende tiltag i vores vogne for at spare på f.eks. el og vand samt forbedre indeklimaet.

Resultater:

 • Moderne højteffektive varmepumper monteret i vores mest populære beboelsesvogne.
 • Vi har monteret et 20 KW solcelleanlæg på vores kontorbygning.
 • Vi har efterisoleret vores kontorbygning
 • Nyt værksted i højtisolerende rockwool sandwichpaneler for at reducere materiale forbrug og maximere isoleringsværdien.
 • Automatisk lysstyring og lysreduktion i vores bygninger.
 • Vi har affaldssortering
 • Samlet kundeservicecenter, som koordinere alle serviceopgaver.
 • Vi har flådestyring af alle vores biler.
 • Vi har en bilpolitik
 • Vi har en nyere bilpark med Euro 6 motorer.
 • Vi flytter så mange møder som muligt til video og telefon møde som muligt.
12 – Ansvarlig forbrug og produktion

Vi arbejder hele tid med at forbedre vores sortering af affald.

Resultat:

Vi sortere vores erhvervsaffald i pt. 7 affaldssortering.

 • Metal
 • Træ
 • Blød plast
 • Hård plast
 • Pap
 • Restaffald
 • Elektronik