fbpx

 Når du er kunde eller samarbejdspartner hos Simple Homes behandler vi personoplysninger om dig. 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. 

Personoplysninger ved brug af hjemmesiden – cookies
Ved brug af hjemmesiden indsamles der oplysninger ved hjælp af cookies. Du kan læse mere om cookies i vores Cookiepolitik, der også ligger på hjemmesiden. 

Personoplysninger i forbindelse med vores kontakt og samarbejde
I forbindelse med vores samarbejde og levering af den ydelse, vi har aftalt, indsamler vi typisk følgende oplysninger om dig: 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontonummer, cvr.nr. og bankoplysninger. 

Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at levere den ydelse, som vi har aftalt, samt til afregning. 

Disse oplysninger behandler vi med hjemmel i EU-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt). 

Er du samarbejdspartner indsamler vi følgende personoplysninger om dig:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, initialer, afdeling, titel og øvrige kontaktoplysninger. 

Disse oplysninger behandler vi med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). 

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, fragtfirmaer, transportfirmaer og eksterne reparatører. Relevante oplysninger videregives også i forbindelse med fakturering til vores økonomisystem. Skulle vores faktura ikke blive betalt, vil vi videregive ovennævnte oplysninger til det inkassofirma, vi samarbejder med. 

Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. 

Oplysninger afgivet til Simple Homes videregives eller sælges ikke til tredjemand. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Michael Rosendal via kontaktoplysningerne nederst. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dette på www.datatilsynet.dk. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det 

formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder. 

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. Du har dog på ethvert tidspunkt ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Oplysninger til brug for afregning/bogholderi skal dog opbevares i 5 år jfr. bogføringslovens § 10. 

Ejer af webstedet og dataansvarlig i Simple Homes:
Michael Rosendal
Adresse: Nordensvej 11, 7000 Fredericia
E-mail: info@simplehomes.dk
Telefon: 70 77 77 44
CVR.nr. 39814463